MAYDAY

Ośrodek szkoleniowy

Czym się zajmujemy?

Nowoczesna baza szkoleniowa

Celem ośrodka oraz jego misją jest szerzenie wiedzy wśród marynarzy z zakresu bezpieczeństwa pracy na morzu. Wykorzystanie w tym celu aktualnej wiedzy, nowoczesnych metod nauczania oraz nowoczesnego sprzętu ratunkowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniem z ewakuacji na tratwę ratunkową? Chcesz poznać techniki walki z pożarem? Interesuje Cię szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej lub opieki nad chorym?  

Nasz zespół

Zaufanie

Zespół dydaktyczny Mayday Gdynia to doświadczeni z długoletnimi stażami pracy na statkach kapitanowie żeglugi wielkiej, nauczyciele Akademickich Uczelni Morskich oraz czynni ratownicy morscy i medyczni.

Osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie oraz dyplomy uprawniające ich do prowadzenia zajęć w zakresie ratownictwa morskiego. Mają również odpowiednie przeszkolenia dydaktyczne zgodne z wymogami IMO.

 

Profesjonalizm

Kwalifikacje

Zgodnie z wymaganiami konwencji STCW, członkowie zespołu dydaktycznego MAYDAY Gdynia legitymują się ukończeniem kursu dydaktycznego IMO i posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń certyfikowanych przez tę organizację.

Doświadczenie

Dyrektor ośrodka

W ciągu jego wieloletniej kariery Grzegorz przeszkolił ponad 100.000 marynarzy, żeglarzy i rybaków. Sam również się szkolił na kilkudziesięciu kursach w Polsce, a także w Szwecji, Norwegii oraz w Coast Guard w Wielkiej Brytanii. Poza kierowaniem Ośrodkiem, Grzegorz prowadzi zajęcia dotyczące ewakuacji śmigłowcem.


Kariera

Grzegorz posiada również doświadczenie międzynarodowe w zakresie szkoleń STCW, brał udział w szkoleniach przeprowadzanych przez ośrodki w Norwegii, Szwecji oraz w Anglii (Coast Guard). Współuczestniczył w pracach naukowo badawczych związanych z ratownictwem morskim. Brał udział w pracach nad polskim morskim ubraniem ratunkowym (MUR) oraz nad prototypami pneumatycznych tratw ratunkowych produkowanych przez Stomil Grudziądz. Był w grupie osób, która testowała tratwy w warunkach morskich. Tematyką którą się specjalizuje to ewakuacja marynarzy przez śmigłowce. Jego pobyt w Brytyjskim Coast Guardzie sprawił, że ma w tej dziedzinie ogromną wiedzę i doświadczenie, którymi może się podzielić z uczestnikami kursów.

13920891_326343394376764_5733800053791195640_n

Grzegorz Szawarski

dyrektor ośrodka

Grzegorz w 1984 roku brał udział w założeniu pierwszego w Polsce ośrodka szkoleń ratowniczych.

Czym się zajmujemy?

Nowoczesna baza szkoleniowa

Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego „MAYDAY” powstał na kanwie ponad 30 – letniej działalności edukacyjnej Grzegorza Szawarskiego. Grzegorz w latach ’80 współtworzył pierwszy ośrodek szkolenia ratowniczego w Polsce, a następnie rozwijał i udoskonalał jego działalność zgodnie ze standardami i wymogami programów IMO oraz ustaleniami Międzynarodowej Konwencji STCW-95.