Mayday Gdynia

Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Przerwa świąteczna

W dniach 1- 4 listopada 2018 roku ośrodek będzie nieczynny, w związku z czym zapisy na kursy potwierdzane będą do końca października 2018 roku, a następnie od 5 listopada 2018 roku. Zapraszamy po przerwie!

Certyfikat DNV GL

Mayday Gdynia z systemem zarządzania jakością

Z dumą informujemy, że Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego Mayday w Gdyni otrzymał od DNV GL certyfikat potwierdzający wdrożenie w naszym ośrodku  systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015. Certyfikat ten traktujemy nie tylko jako potwierdzenie przez renomowaną instytucję działania tego systemu, ale również nagrodę dla całego zespołu Mayday Gdynia.

 

 

 

 

Kursy STCW w MAYDAY Gdynia

Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY Gdynia prowadzi kursy z zakresu bezpieczeństwa morskiego zgodne z Konwencją STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping) o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht z dnia 7 lipca 1978 roku.

Szkolenia organizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, doświadczonej kadry dydaktycznej i w komfortowych warunkach.

Kursy i szkolenia prowadzimy w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku „w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich”.

Kurs Zintegrowany STCW 95 (Basic Safety Training)

Książeczka żeglarska

zintegrowany-stcw3Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW (świadectwa w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej). Jest to kurs na książeczkę żeglarską, niezbędną do wykonywania pracy marynarza. Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

Odnawianie kursów STCW

Każdy czwartek w MAYDAY Gdynia

itr2Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z przepisami zmienił się system odnawiania kursów STCW. Obowiązkowo powtarza się kursy Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz Ochrony Przeciwpożarowej, natomiast pozostałe dwa kursy, tj. Kurs Elementarnej Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwa Osobistego i Odpowiedzialności Wspólnej mogą być uaktualnione przez Urząd Morski w Gdyni na podstawie dotychczas obowiązującego certyfikatu na okres bezterminowy. Warunkiem wymiany certyfikatów jest posiadanie starego certyfikatu, który ważność utracił nie wcześniej niż przed 12 miesiącami od dnia złożenia wniosku o wymianę oraz potwierdzenie 6 miesięcy praktyki pływania w ciągu ostatnich 5 lat. Zmieniły się również dotychczasowe przepisy dotyczące niektórych certyfikatów bezterminowych (Ratownik Morski, Ochrona Ppoż – Wyższy, Medical Care). Od 1 stycznia 2017 roku ważność certyfikatów będzie odnawiana co 5 lat. Zadzwoń do nas lub prześlij nam swoje certyfikaty, żeby dowiedzieć się więcej na temat warunków ich odnowienia.

Książeczka żeglarska

Praca na morzu

ksiazeczka-zeglarskaKsiążeczka żeglarska jest podstawowym dokumentem osób wykonujących zawód marynarza. Rejestruje się w niej czas trwania pracy na morzu poprzez wskazanie dat zamustrowania i wymustrowania. Książeczka żeglarska jest też dokumentem tożsamości jej posiadacza. Bez książeczki żeglarskiej nie jest możliwe wykonywanie pracy marynarza, a także żeglarza zawodowego. Według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu książeczkę żeglarską  wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego na okres 10 lat (5 lat dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Książeczkę żeglarską wydaje się osobie, która ukończyła kurs zintegrowany STCW oraz posiada świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku wystawione przez uprawnionego lekarza. WAŻNE: W celu podjęcia pracy na statku wymagane jest również posiadanie certyfikatu ukończenia kursu Problematyka Ochrony na Statku, który również realizowany jest w naszym ośrodku.  Zadzwoń, żeby dowidzieć się więcej.

Najbliższe szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Partnerzy

Twoje certyfikaty

Zasady odnawiania certyfikatów wynikają z przepisów, które często się zmieniają. Prześlij nam swoje certyfikaty, żeby dowiedzieć się w jaki sposób należy je odnowić.

documents-1427202-1280x960

Zadzwoń: (+48) 58 760 00 20
lub napisz: biuro@mayday-gdynia.pl

Możesz skorzystać również w formularza kontaktowego