Pierwsza Pomoc
przedmedyczna

50,00 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Tematykę szkoleń można łączyć i dostosowywać do grupy zawodowej oraz potrzeb uczestników. Kursy są przeprowadzane według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, a uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Zadzwoń, żeby ustalić termin: +48 58 760 00 20

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Tematykę szkoleń można łączyć i dostosowywać do grupy zawodowej oraz potrzeb uczestników. Kursy są przeprowadzane według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, a uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

Dla kogo:

Jest to szkolenie dla każdego, kto chciałby wiedzieć jak udzielić podstawowej pomocy w przypadku poszkodowanego w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w każdej grupie wiekowej.

Plan szkolenia:

1. Pierwsza pomoc aspekty prawne 

2. Przypomnienie anatomii człowieka oraz właściwa ocena stanu fizjologicznego poszkodowanego. 

3. Zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, omówienie zagrożeń środowiskowych oraz ich

wpływ na powstanie ew. urazu, zagrożenia życia.

4. Apteczka pierwszej pomocy  – wyposażenie .

5. Utrata przytomności, omdlenie, zasłabnięcie 

6. Reanimacja  krążeniowo oddechowa z Automatycznym defibrylatorem AED ; Dorosły / Dziecko

7. Pierwsza pomoc w urazach z wykorzystaniem medycznego oraz improwizowanego sprzętu:

  rany i metody zaopatrywania z godnie z miejscem  i charakterem wystąpienia

  złamania, skręcenia, zwichnięcia , uraz kręgosłupa

– ciało obce, zakrztuszenia

  oparzenia

  hipotermia 

  odmrożenia

8. Pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach m.in. :

– uczulenia, ugryzienia owadów – Anafilaksja

– udar cieplny , przegrzanie cieplne

– astma

– ból w klatce piersiowej- Zawał 

– udar mózgu

– epilepsja – padaczka

W trakcie części teoretycznej prowadzone  są   ćwiczenia w celu nabycia i utrwalenia

umiejętności przez słuchaczy. 

Kursant otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy wystawiony przez akredytowany ośrodek szkoleniowy. 

Szkolenie jest zgodne z wytycznymi  ERC i PRC 2015r.