strony_8
Author picture

Praca na morzu

Książeczka żeglarska jest podstawowym dokumentem osób wykonujących zawód marynarza. Rejestruje się w niej czas trwania pracy na morzu poprzez wskazanie dat zamustrowania i wymustrowania. Książeczka żeglarska jest też dokumentem tożsamości jej posiadacza. Bez książeczki żeglarskiej nie jest możliwe wykonywanie pracy marynarza, a także żeglarza zawodowego. Według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu książeczkę żeglarską  wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego na okres 10 lat (5 lat dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Książeczkę żeglarską wydaje się osobie, która ukończyła kurs zintegrowany STCW oraz posiada świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku wystawione przez uprawnionego lekarza. WAŻNE: W celu podjęcia pracy na statku wymagane jest również posiadanie certyfikatu ukończenia kursu Problematyka Ochrony na Statku, który również realizowany jest w naszym ośrodku.  Zadzwoń, żeby dowidzieć się więcej.

Udostępniaj