POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Ośrodka Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY G. Szawarski Sp. k.


Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r., oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców usług szkoleniowych (wykładowców), uczestników szkoleń (klientów), a także pracowników, współpracowników, praktykantów oraz kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY G. Szawarski Sp. k., z siedzibą w Gdyni (81-366), przy ul. Stefana Batorego 28-32.

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą poczty e-mail: odo@mayday-gdynia.pl.  Można zwrócić się do niego we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • weryfikacji i zatrudnienia pracownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO),
 • realizacji postanowień umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wymagane przepisami prawa, a także zapewnieniem nieobowiązkowych (w tym komercyjnych) świadczeń pracowniczych (na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia RODO),
 • ujawnienia wizerunku pracownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody (patrz art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO),
 • nawiązania kontaktu z osobą, która pozostawi swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.mayday-gdynia.pl (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy szkoleniowej, bądź w związku z realizacją umowy z klientem, których stroną jest właściciel danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy z dostawcą (usługi bądź produktu/towaru), w tym m.in. z podwykonawcami (na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),
 • marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania wiadomości mailowych (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO).

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • 50-ciu lat w przypadku umów o pracę,
 • 6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez ich właściciela.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe)?

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, w tym m.in. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne.

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy szkoleniowej.

Komu Administrator może udostępnić dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym m.in. Urzędowi Morskiemu w Gdyni, wykładowcom,
a także zewnętrznemu biuru rachunkowemu, radcy prawnemu i bankom.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej?

Administrator nie przekazuje przetwarzanych przez siebie danych osobowych poza Polskę. 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje, ani nie zbiera informacji, poza ciasteczkami, o aktywności na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

Pliki cookies

Ponieważ ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego www.mayday-gdynia.pl ma dla nas duże znaczenie, udostępniamy poniżej dokument polityki „cookies”, wyjaśniający zasady przetwarzania, tj. gromadzenia, a także wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) użytkownika serwisu internetowego (najczęściej przeglądarka internetowa). Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwery przy każdej kolejnej wizycie mogą odczytać pliki cookies z tego urządzenia końcowego.

W naszym serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne”, czyli pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia, oraz „stałe”, pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas. Ułatwiają one korzystanie z częściej odwiedzanych stron. Czas ich zapamiętania zależy od ustawień Państwa przeglądarki.

Dzięki plikom cookies:

 • dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb, m.in. tj.: wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści,
 • tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W naszym serwisie stosujemy następujące typy plików cookies:

 • niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, bez nich strona nie działa poprawnie,
 • funkcjonalne – „zapamiętują” wybrane przez Użytkownika ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • zapewniające bezpieczeństwo – służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy, itp.,
 • reklamowe – dostarczają treści reklamowe bardziej dostosowane do zainteresowań odbiorcy, dzięki temu nie jest pokazywana wciąż ta sama reklama.

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa, lub inne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W każdym momencie istnieje możliwość samodzielnego zarządzaniem plikami cookies – zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość np. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2019 r.