Author picture

PPOŻ – odnowienia

Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.20

Wymagania wstępne: Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Program kursu: Nauka właściwego używania sprzętu pożarniczego do walki z pożarem, w tym: aparatów oddechowych w zależności od rodzaju pożaru i ilości zaangażowanych osób, stosowania procedur bezpieczeństwa własnego i statku oraz reagowania na zagrożenie pożarem, ograniczania możliwości powstania pożaru poprzez znajomość zasad BHP.
Czas trwania kursu: 7 godzin

Kurs odbywa się w każdy czwartek, prosimy o zapisy telefoniczne!

Udostępniaj