KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych, dotyczących naszych obecnych i przyszłych klientów. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego MAYDAY G. Szawarski Sp. k., z siedzibą w Gdyni (81-366), przy ul. Stefana Batorego 28-32. 
  2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: odo@mayday-gdynia.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy szkoleniowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
  4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
  5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kursantów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, bądź do wyrażenia Państwa sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
  7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
  8. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.