Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW

1 000,00 

Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

  1. Indywidualne Techniki Ratunkowe
  2. Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy
  3. Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
  4. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

 

Wyczyść

Opis

Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

  1. Indywidualne Techniki Ratunkowe
  2. Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy
  3. Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
  4. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

 

Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

Czas trwania: 6 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia

Co należy przynieść na kurs: dowód osobisty; na basen: kąpielówki przylegające do ciała / strój kąpielowy, klapki obowiązkowo i czepek dla osób z dłuższymi włosami; na poligon: kombinezon roboczy lub coś wygodnego do przebrania

Cena: 1000 złotych.

Zniżka dla żeglarzy!

Za okazaniem patentu żeglarskiego cena dla żeglarzy to 800 złotych.

Informacje o terminach

Terminy