Ochrona Przeciwpożarowa Podstawowa

350,00 

Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.20

Wyczyść

Opis

Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.20

Kurs jest elementem Zintegrowanego Kursu STCW.

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu walki z pożarem na statku, a także sposoby zapobiegania pożarom oraz stosowanie sprzętu w akcji gaśniczej. Osoba, która ukończy kurs posiadać będzie wiedzę na temat: przyczyn pożarów i sposobów zapobiegania pożarom na statkach, systemów i instalacji przeciwpożarowych na statkach, rodzajów sprzętu pożarniczego, typów stałych instalacji gaśniczych, organizacji i techniki walki z pożarem na statku (alarmy, środki łączności, procedury), środków gaśniczych

Szkolenie obejmuje ćwiczenia na poligonie pożarniczym obejmujące pomiar temperatury zapłonu, gaszenie małych i dużych pożarów przy użyciu gaśnic oraz strumieni wody i piany, przejście przez przestrzeń wypełnioną pianą lekką, ćwiczenia z aparatami oddechowymi w komorze dymowej, akcję ratowniczo – gaśniczą w maszynowni).

Kurs obejmuje wkłady i zajęcia na poligonie przeciwpożarowym.

Ochrona Przeciwpożarowa Podstawowa odbywa się co 2 tygodnie czwartek i piątek.

Czas trwania: 2 dni (czwartek, piątek)

Co należy przynieść na kurs: dowód osobisty

Informacje o terminach

Terminy