Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Indywidualne techniki ratunkowe

Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.19

Kurs obejmuje ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi, pneumatyczną tratwą ratunkową oraz demonstrację użycia pirotechnicznych środków sygnałowych.

Kwiecień 2018
Maj 2018
Czerwiec 2018
Lipiec 2018
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej