Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Indywidualne techniki ratunkowe

Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.19

Kurs obejmuje ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi, pneumatyczną tratwą ratunkową oraz demonstrację użycia pirotechnicznych środków sygnałowych.

Styczeń 2018
Luty 2018
Marzec 2018
Kwiecień 2018
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej