Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Zintegrowany Kurs STCW (Basic Safety Training)

Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

    1. Indywidualne Techniki Ratunkowe
    2. Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy
    3. Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
    4. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

Kurs trwa 6 dni, od poniedziałku do soboty.

Cena obejmuje koszt wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski.

Cena: 1000 złotych.

Zniżka dla żeglarzy!

Za okazaniem patentu żeglarskiego cena kursu wynosi 800 złotych!

 

Rezerwuj wydarzenie

Ilość uczestników
Available Bilety: Nieograniczony
Bilety Ilość uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

Gru 10 2018

Koszt

1,000PLN
Mayday. Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego

Lokalizacja

Mayday. Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego
REJESTRACJA